POC back on FB: My January series on the Pope visit

For a while there — more than a year, at least — the online news/feature website I’ve been contributing to, The Philippine Online Chronicles (POC) has been edged out of social media giant Facebook. For some unknown reason, FB kept on blocking links to our website, saying that it is spam and other stupid things like that. Apparently, someone clicked the complaint bullet points FB provides when identifying links as spam. In order to unblock it, we had to repeatedly report to FB that this site is legit and all. More than a year of doing this yet there seemed to be no reply — until this month.

In this new media age where sharing posts is the new word of mouth, this cost us a lot. Readers who are not on Twitter could not easily share our links via FB. Readership is lost in this click-away society we have now. But all’s well now, so we’re good to share again in that space.

And here’s something to share: a synthesis of my January entries for POC’s Pinoy LGBT channel. Since the Pope visit is obviously the highlight of this country this month, of course we LGBTs had a lot to say about this event. Here’s mine.

I started with a series entitled “Si Santo Papa at ang santita lesbiyana,” playing on the “santa santita” terminology familiar to Filipinos. It somehow means “the holy unholy” or something like that, and some origins trace it back to a monicker for Mary Magdalene the so-called prostitute. Being a born Catholic who has renounced it already, I’ve meditated a lot on what this visit means to me now, in this age and with this maturity, and I came up with some points that make me trace thoughts back to childhood.

Here’s the rundown:

Si Santo Papa at ang santita lesbiyana (Part 1 of 4): Batang-bata ka pa, bine-brainwash ka na

Sa seryeng ito, susubukan kong ugatin kung bakit nga ba ang mga kauri ko ay minsan iniirapan ang simbahan at minsan naman ay umi-internal struggle muna bago pumasok sa simbahang kabatak ng Santo Papa. ‘Ika nga ni Maria Von Trapp, let’s start from the very beginning… sa aking childhood.

Si Santo Papa at ang santita lesbiyana (Part 2 of 4): Vow of chastity, poverty, obedience… and not questioning

Bawal kasing magkuwestiyon ng mga bagay-bagay, lalo na sa simbahan. Dito ko na unang nakikita ang mga ‘di tugma sa mga salita ng Diyos at sa mga tauhan niyang dapat ay sumasakatuparan nito. Sa mga patuloy ding dumadalo o sumasali sa mga ritwal ng simbahan, sinimulan kong tanungin kung may nakukuha ba sila dito, gayong minsan ay nakikita kong iba ang ginagawa nila sa simbahan.

santita lesbiyana3_4

Si Santo Papa at ang santita lesbiyana (Part 3 of 4): Sa sinner vs. sin, sinetch ang win?

Magtataka ka pa ba kung karamihan din sa amin ay biglang maghahanap ng ibang simbahang masasambahan? Bilang lesbiyana, meron din kaming freedom to exercise religion chenes tulad ng mga hetero/straight. ‘Yun nga lang, kung ang mga babae ay nasesermunan ng mga isyung pambabae, dito naman ay sesermunan din kami ng mga isyung pumapatukoy sa kung paano kami may sure-fire ticket to hell na dahil sa pinili naming magmahal ng taliwas sa pagmamahal na alam nila.

Si Santo Papa at ang santita lesbiyana (Part 4 of 4): What is the way, the truth, and the life?

Maliban sa hindi nagiging importante ang mga kapakanan ng kababaihan at isinasantabi ang pagkatao ng mga lesbiyana, ano pa ba ang maaaring dahilan kung bakit maaaring talikuran ng isang babaeng nagmamahal ng kapwa babae ang Katolisismong kinagisnan niya at sa halip ay tatakbo sa ibang kauring relihiyon na minsan ay mas masahol pa sa ilang kaipokritahan ng mga masusugid na mapanghusgang Katoliko?

When the Pope left, of course the euphoria didn’t leave us immediately. Having one of our immediate family members participate in these festivities, we couldn’t help but wonder how the leader of this church could exclude people like us. So of course, I made an article about it:

Post-Pope visit pondering: How about my queer family?

Sana, paglaki ng mga bagets na nasa aming pag-aaruga, makagisnan nila ang panahong ang mga tinitingalang institusyon at tauhan nito ay magkakaroon na ng mas malawakang pananaw kung ano ba talaga ang mensahe ng Diyos – ang magmahal nang tunay at lubos – pananaw na ginagampanan din naman ng pamilya naming iba sa kanyang paningin, pamilyang hanggang ngayon ay nasa margins pa rin, labas sa basbas nila.

What a month, eh? And it’s just the start of the year for all of us. To  reminisce about the top stories of 2014 at the POC Pinoy LGBT channel, you can check out this rundown.

Anyway happy reading!

Advertisements

~ by leaflens on January 30, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: